יום ד', כא’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהל פרסים יצירת קשר
המתן. בטעינה...

נהלי הנהלת האולפנה כלליים מסמך זה נועד להקל עליכם בעבודתם באולפנה צוות המנהלה באולפנה אינו צוות גדול אך כל אחד בעל מקצוע בתחומו הוא, הכרת תחומי הפעילות ,ונהלי העבודה מול כל גורם תסייע לכולנו לייעל את העבודה המשותפת. משרד האולפנהמשרד האולפנה הינו צומת העבודה המרכזי ביותר באולפנה ,בשטח פיזי קטן מתנהלות פעילויות רבות ומורכבות בתחומים שונים:1. שכראחריות רובי, יש להעביר לחיה מנהלת המשרד ,עדכונים הנוגעים לשכר, דוחות נסיעה , דוחות טיולים ,שעות נוספות ,מדריכי לילה ועוד.עדכונים יש להגיש עד ל25 לחודש , אין אנו יכולים להתחייב ולטפל בחומר אשר יגיע לאחר מכן. 2. שעון נוכחותשעון הנוכחות אשר הותקן הינו נגזרת של החלטת הנהלת האולפנה , נא דאגו להעבירו מידי יום עבודה,במקרה של טעות או שכחה נא העבירו עדכון לחיה בהקדם.3. החזרי תשלומיםיוצא לעיתים והעובדים נאלצים לשלם מכיסם רכישות קטנות לצורכי האולפנה נא אל תבצעו רכישות אלו ללא אישור מראש ודאגו להחתים את הגורם המאשר ע"ג החשבונית לפני מסירתה לאסתר-ע"מ לחסוך בזמן ובעיקר בעוגמת נפש. לא ישולמו החזרי תשלום שלא אושרו מראש ע"י אילן/רובי4. חדר ציודחדר ציוד הינו מרכז לציוד משרדי ופעילויות הקיים באולפנה ,המחסן מחזיק ציוד באופן שוטף אך אינו מחזיק ציוד ייחודי. לקבלת ציוד יש לפנות לאחראית ציוד בבית הספר/משפחתונים, רשימות הציוד ימסרו לאסתר בתחילת השבוע ויוכנו במהלך השבוע ציוד בכמות גדולה או חומרים מיוחדים ימסרו שבוע מראש. לא יינתן ציוד בהודעה של פחות מ24 שעות.5. מכונת צילוםלרשותכם מכונת צילום בחדר המורים , המכונה בעלת קוד גישה ,נא לא לתת קוד זה לתלמידות. אומנם הצילומים אינם מוגבלים למורה אך צלמו רק מה שהכרחי ובכל מקרה יש צורך לקבל אישור לצילומים פרטיים6. חניהאחריות מישל. מתחם החניה באולפנה מוגבל ואין אפשרות כי כל המכוניות יחנו במתחם חדר האוכל ולכן נקבע כי רק מכוניות ספורות יחנו במתחם התחתון.לרשות שאר העובדים קיימת חניה במתחם בניין הפנימיה במקביל לקרוואנים או מחוץ לשער האולפנה. החניה בצפיפות במתחם התחתון מסכנת את שלום הבנות ומפריעה לפעילות המטבח.7. תקלות תחזוקהאחריות מישל יש לרשום בחדר מורים ע"ג רשימה המודבקת על דלת תאו של מישל את כל התקלות המצריכות טיפול בצרוף תאריך איתור התקלה אין לנסות ולפתור תקלות באופן עצמאי ,תקלות דחופות או בטיחותיות יש לעדכן גם את רובי.8. תקלות מחשביםאחריות יעקב. קיימת מערכת טכנית לתמיכה ודאגה כי המחשבים עובדים כל תקלה במחשבים הן בחומרה ,והן בתוכנה יש לעדכן את חיה באופן מייד ע"מ שינתן פתרון בהקדם האפשרי.9. מפתחותאחריות מישל המפתחות שקיבלתם מיועדים לשימושכם האישי , אין לאפשר שכפול המפתחות ע"י שום גורם ובשום מצב.שכפול מפתחות במידה ויש בו צורך יעשה רק ע"י מישל.10. בכל בעיה נוספת או בעיות שלא באו על פתרונם ניתן לפנות לרובי מנכ"ל האולפנה . נהלים למדריכות לילה1. בשעה 23:00 בלילה מתחילה מדריכת לילה את עבודתה.2. המדריכה תקבל מידע על כל החניכות הנמצאות בפנימייה ותרשום את שמם בנספח 1 המצורף.3. בנוסף תרשום המדריכה פרטים על העדרות / חולי / איחור / או כל מידע שמצריך התייחסות מיוחדת.4. על המדריכה לבצע סבב בקבוצות לפחות 3 פעמים בכל שעה.5. מדריכת הלילה תכנס לחדרים ותוודא כי החניכות ישנות במיטות מופרדות ואין כל חשש לחוסר מוגנות כלשהיא. מדריך הלילה יכנס לחדרים "מורכבים" חדרים שבהם ידוע כי יש חשש סביר לחוסר מוגנות .6. עם תחילת התורנות יש לסרוק את הבנין באופן כללי לשים לב לשומרים (ערנותם).7. תאורה דולקת מיותרת יש לכבות בפרוזדורים / סיפריה / חדר אוכל / כיתות/ חדר מורים.8. בכניסה לחדרים יש לעשות זאת בשקט על מנת שלא להעיר את החניכות.9. במקרה ומתעוררות בעיות ניתן וצריך לנסות לפתור אותן במקרה והמשך הטיפול לא סובל דיחוי יש להזעיק את מנהל הפנימייה .10. במקרה הצורך יש לדאוג למילוי נספח 2 ולציין כל בעיה או אירוע שנתקלת בו, וכיצד טיפלת בו .11. עליך להעביר אינפורמציה מידית למדריכות / מנהל/ בסוף כל משמרת (יש להניח את הטפסים במקום המיועד לכך).12. בסוף כל משמרת עליך להשאיר את נספח 2 בתיק מדריך לילה ולהשאיר עותק נוסף בתא של העו"סית הרלוונטית . נוהל קליטה יצירת קשר ראשוני עם רכזת קליטה1. הבאת כלל המסמכים הרלוונטיים :דו"ח סוציאלי , דו"ח פסיכו דידקטי, דו"ח פסיכיאטרי, תעודות משנים עברו, דו"ח לימודי , מסמכי שחרור שוניםתורניות שנבנו בעבר קהילה פנימייה.2. תעודת זהות3. חתימה על מסמכי ויתור סודיות שונות4. יצירת קשר מסגרות קודמות5. דוחות רפואייםקביעת תאריך מתאים : להורים, עו"ס קהילה, פקידת סעד, עו"ס כיתה, ראש האולפנה , רכזת קליטה,סגנית מנהל.העברת מסמכים רלוונטיים לראש האולפנה / צוות טיפולי.יום קליטה : יש להשתדל לזמן ימים א', ב', ד' בלבד רכזת קליטההסברים הודות האולפנה. ראיון ראשוןצוות טיפולי (מתחלק ל2 ראיון הורים + עו"ס וראיון תלמידה ) ראיון שני ראש אולפנה/מנהל פנימייה.ראיון שלישייועצת בית ספר- איתור ראשוני צרכים לימודייםבחינה במתמטיקה, עברית ,אנגלית-ניתוח משותף ענת+ חנה.המלצותמילוי המלצות טופס קליטה על התרשמות מהנערה ע"י עובדת הסוציאליתהחלטהקיום ישיבה בין כלל הקולטים וקבלת החלטה סופיתהחלטה סופית – ראש האולפנה ההחלטה מתבססת על הפרמטרים בטופס קליטהפרמטרים בלתי תלויים- אובייקטיביםתוקפנות, דכאון וחרדה, התמכרויות, תחום מיני, תפקוד חברתיבנוסף התרשמות תלויה סובייקטיבית:מוטיבציה של הבת, תקשורת מול הורים ולשכה, התרשמות כללית מהריאיון.מתאימהא. עדכון לשכה והורים-לפחות יומיים מיום הריאיון.ב. עדכון צוות האולפנה- טופס קליטה יינתן לכלל צוות הנהלה.קבלת התלמידההגעת התלמידה לפחות שבוע מיום הקליטה, בימים ראשון עד רביעי ובתנאי שמנהלת המשפחתון עובדת ביום ההגעה.בית ספרלפני כניסתה לכיתה התלמידה מגיעה לסגנית, תפקיד הסגנית בניית תוכנית התערבות ראשונית- חידוד נהלים, בדיקת צרכים ראשוניים, החתמה על תקנון בית ספר וקבלת פניה בשמחה....ליווי התלמידה ע"י מחנך כיתה, המחנך מחויב להצמיד לתלמידה ליווי בשבוע הראשוניע"י הסייעת, בת שרות.....פנימייהלפני כניסתה לקבוצה התלמידה מגיעה למנהלת המשפחתון, תפקיד מנהל המשפחתון בניית תוכנית התערבות ראשונית בפנימייה- חידוד נהלים, בדיקת צרכים ראשוניים, החתמה על תקנון פנימייה וקבלת פניה בשמחה....ליווי התלמידה ע"י מנהלת המשפחתון, מנהלת המשפחתון מחויבת להצמיד לתלמידה ליווי בשבוע הראשוני ע"י מדריכה או בת בוגרתעוסית משפחתוןבפורום הראשון הקרוב ביותר לקראת הגעתה של הנערה, העובדתהסוציאלית של הקבוצה תעדכן את הצוות במידע הראשוני הבסיסי לגביהנערה.בחודש הראשון להגעת הנערה יערכו 4 מפגשים אבחוניים עם העו"ס שלהקבוצה כחלק מתהליך יצירת הקשר ובניית התוכנית האישית מותאמת לכלל הגורמים . (חשוב להבהירלנערה עוד בתהליך הקליטה שמפגשים אלו הם חובה).נוהל פידבקמהו פידבק ? הפידבק הנו מפגש קבוצתי הנערך אחת לשבוע ביום ושעה קבועה המשקף לנערה את התנהגותה במהלך השבוע שחלף. הרציונל : במפגש בא לידי ביטוי העובדה כי אנו רואים את הבת ואת התנהגותה החיובית והשלילית ומשקפים לה את הדברים כפי שנראו על ידינו .הראייה הכוללת של הצוות את הנערה מחזקת אצלה את החוויה כי היא מוגנת ובטוחה באופן אישי ובתוך הקבוצה (אם יודעים מה קורה לי יכולים לסייע לי ) היא חוה את עצמה כמשמעותית – כל אחת ואחת באופן אישי והקבוצה כבקבוצה .אצל כל נערה אנו מציבים יעדים לשיפור ומכוונים אותה לכיוון של צמיחה והתפתחות תוך חיזוק גרעין הזהות האישית . מטרות מפגש הפידבק1. העלאת רמת המוגנות אצל הבנות והצוות2. מעקב תפקודי פרטני (עפ"י יעדים אישיים )3. מפגש קבוצתי המכיל את הקבוצה כקבוצה .4. חיבור בין הצוות והקבוצה5. גיבוש הזהות והדימוי העצמי נהלים : זמן : הישיבה תתקיים ביום קבוע ובשעה קבועה .מקום: חדר הקבוצהמנחה : נציג מצוות ההנהלהנוכחים : נציג צוות ההנהלה עו"ס , רכזת, מדריכה ובנות הקבוצה . 6. כל המשתתפים במפגש חייבים להגיע בזמן שנקבע .7. יש להימנע מלשחרר בנות, במידת הצורך יש להפנות לאישור המנהל .8. במהלך המפגש יקריא המנחה את סיכום הפידבק ברצף לגבי כל הבנות .9. הבנות יקשיבו לנאמר אך אין באפשרותן להגיב .הישיבה תתייחס לתפקוד בקטגוריות השונות :1. לוח זמנים – תוך התייחסות לזמנים ונוכחות עפ"י סדר היום .2. תפקוד אישי3. תפקוד בין אישי .לגבי כל נערה יוחלט באיזה תחום להרחיב את ההתקדמות ויערך מפגש תקופתי ע"י הנערה שימקד עבורה מטרות להתקדמות לטווח הקצר ויעדים אליהם אנו שואפים להובילה בטווח הקצר והארוך . הכנות לקראת המפגש : 1. הרכזת והמדריכה של כל קבוצה ימלאו במהלך השבוע טבלה יומית לגבי תפקוד של הבנות . המעקב חשוב מאחר ואנו מעונינים שהפידבק יהיה אמין וממצה .2. כמו כן לגבי כל אחת מהבנות תינתן התייחסות מקיפה יותר לגבי תחום נבחר .3. קיימת חובה להתייחס לאירועים חריגים שעלו במהלך השבוע .4. על הרכזת לאסוף את הנתונים ולהעלות אותם על הכתב בטופס ישיבת פידבק .5. ביום שני בבוקר מבקש מפגש משותף של כ- 30 דק' עם העו"ס בכדי לעבור ולעבד באופן סופי את הטופס כפי שיוצג בפני הבנות . נספחים :1. טבלה יומית2. טופס ישיבת פידבק בס"ד תאריך: _________ ישיבת פידבקשם הבת: ____________עמידה בזמנים: ____________________________________________זמן השכמה:___________________________________________________שעת מועדון:___________________________________________________כיבוי אורות:____________________________________________________פעילות כיתתית:_______________________________________________עלייה לישוב באישור וחזרה בזמן:_____________________________________________________________נוכחות בזמן בישיבת פידבק:_________________________________________________________________חזרה בזמן מהבית: _____________________________________________________________ תפקוד אישי: ביצוע תורנות:_____________________________________________________________השתתפות בשעה אישית:_____________________________________________________________השתתפות בחוגים:_______________________________________________________________________________________________________ניקיון סביבה אישית (חדר...):_____________________________________________________________ תפקוד לימודי:נוכחות בשעות הלימודים:______________________________________ השתתפות בזמן בפעילות:________________________________________ כבוד לעצמי ולסביבה:_______________________________________סגנון דיבור:__________________________________________________סגנון לבוש:____________________________________________________ סובלנות כלפי חברות:_____________________________________________________________יחס לצוות:_____________________________________________________________אירועים חריגים:_____________________________________________________________ תחום בו ישנה התקדמות או נסיגה:_____________________________________________________________ העתק: תיק אישיב"ה לתאריכים:__________________ פידבק שבועי בית ספרי שם התלמידה: ____________ שם המורה:____________________הגעה בזמן לשיעור: ________________________________________________השתתפות במהלך הלמידה:_______________________________________________יחס לצוות:____________________________________________________________יחס לחברות:____________________________________________________השתתפות בפעילות:_______________________________________________תפקוד אישי:ביצוע תורנות כיתתית:____________________________________________________ניקיון מרחב אישי:______________________________________________________כבוד לעצמי ולסביבה:סגנון דיבור:__________________________________________________________סגנון לבוש:__________________________________________________________אירועים חריגים:________________________________________________________________________________________________________________________________________ תחום בו ישנה התקדמות או נסיגה:________________________________________________________________________________________________________________________________________לשיפור:______________________________________________________________לחיזוק:______________________________________________________________ ב"ה טופס- 1 שאלון למילוי ע"י העובד שאלון למשוב והערכה-תשע"ב שם העובד/ת: ___________ קבוצת/ כיתה: __________ תאריך: _________________ 1. האם הגדרת תפקידך ידועה לך היטב? פרטי: ______________________________________________2. מספר הבנות בקבוצתך: ___________ 3. האם את/ה מכיר/ה את רמת התפקוד של בנות קבוצתך: כן / לא אחר: _______________________________________4. מדוע לדעתך, חשוב לקבל מידע שוטף על מצב הבנות בקבוצתך? __________________________________________________________________________________________________________________________5. תאר/י בקצר/ה את יכולת התפקוד של בנות קבוצתך: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. האם את/ה מקבל/ת הדרכה כיצד לקדם/לטפל בבנות קבוצתך? _________________________________________________________________________________________________________________________7. מהם הקשיים שלך בעבודתך עם הבנות?__________________________________________________________________________________________________________________________1. באיזו מידה את/ה מקבל/ת מענה לקשיים הנ"ל? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. ציין/י עד כמה חשוב/ה לך ההדרכות וימי העיון?__________________________________________________________________________________________________________________________10. תאר/י בקצרה סוגי פעילות בה את/ה מפעיל/ה את הבנות? _____________________________________________________________11. האם אתה יודע מהן המטרות והיעדים של האולפנה ? טופס - 2 משוב למילוי ע"י האחראי/מנהל/רכזת/ראשי צוותים ב"השאלון להערכת ביצועים-משוב. תאריך: ________ שם המדריך/רכז/מורה:_____________ קבוצה: ______ מצטיין/ת טוב/ה מאוד טוב/ה בינונית נמוך/ה 5 4 3 2 1 א. מאפייני ביצוע. תחוםפירוטתיאור מילוליציוןכושר תכנוןמתכנן מראש פעולותיו תוך התחשבות במכלול הנתונים. יוזמהבעל יוזמה בעבודה השוטפת מעלה רעיונות, חידושים ושיפורים. הספקיעילות, תפוקות גבוהות מסוגל לעבוד על מספר נושאים בו זמנית. עצמאותלוקח אחריות לביצוע מלא של משימות ופועל באופן עצמאי. יכולת מקצועיתבעל ידע מקצועי. מיישם ידע בפועל בעבודתו מפיק לקחים משגיאות. עמידה בלחציםמתפקד לאורך זמן ביציבות. במצבי שחיקה ולחצי זמן. * השאלות נכתבו בלשון זכר ומתייחסים לשני המינים יחד.ב. כישורים בין אישיים.תחוםפירוטתיאור מילוליציוןעבודת צוותעובד היטב בקבוצת העבודה שירות לקוחותקשוב לצורכי הלקוחות, נותן מענה מקצועי לפניותיהם.(צוות, הורים, משפחה וכו') ג. מסירות ומוטיבציה.תחוםפירוטתיאור מילוליציוןמסירותמגלה מסירות והשקעה בקידום הנושאים עליהם מופקד.לוקח אחריות. הזדהות ארגוניתמגלה אכפתיות ומחויבות אישית למדיניות המעוןולמטרותיו. קבלת מרותמקבל הנחיות ונהלים ומיישמם כנדרש עפ"י הוראות וכללי עבודה. אמינותאפשר לסמוך עליו בטיפול בנושאים רגישים.לוקח אחריות על תקלות וטעויות. סיכום עורך/ת המשוב: _____________________________________________________________ נקודות לשיפור:1. __________________________________________2. __________________________________________3. ___________________________________________4. ____________________________________________5. ____________________________________________ חתימת נותן/ת המשוב: __________ חתימת מקבל/ת המשוב: ___________ תאריך: __________ טופס 3- למילוי ע"י המנהלסיכום משוב ותכנית פעולהסיכום הערכה1. התחומים בהם המוערך חזק: __________________________________________________________________________________________________________________________2. התחומים הראויים לשיפור אצל המוערך: __________________________________________________________________________________________________________________________3. האם המוערך עבר הכשרה/הדרכות מטעם הפנימייה בשנה החולפת? כן / לאציין ופרט עד כמה מיושם החומר הנלמד בעבודתו השוטפת:1. כלל לא 2. במידה מועטה 3. במידה חלקית 4. במידה רבה__________________________________________________________________________________________________________________________4. אפשרות הכשרה מקצועית, השתלמויות קורסים: _____________________________________________________________ ב. עמדת המוערך (המעריך יסכם בקצרה את עמדת המוערך כפי שבאה לידי ביטוי בשיחת המשוב).1. סיכום שנת העבודה מנקודת ראות המוערך: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. נקודות נוספות שמעלה המוערך (ציפיות, בעיות אישיות/ארגוניות, הצעות לשיפור): _________________________________________________________________________________________________________________________3. עמדת המוערך להערכה ולמשוב: __________________________________________________________________________________________________________________________ ג. סיכום השיחה (בניית תכנית פעולה, יעדים ולוחות זמנים)תחום פעילות לביצועהיעד להשגהמשימות קונקרטיות להשגה לפי רבעונים (רשום משימה ותאריך)רבעון ראשוןרבעון שנירבעון שלישירבעון אחרון תאריכים לשיחותבקרה/מעקב שם המוערך ____________________ שם המעריך ________________תאריך _________ חתימת המוערך ________ חתימת המעריך ________ תקשורת: צוות פנימייה בית ספר טיפולי 1. נוהל העברת מידע -א. אירועים חריגים פנימייה ובית ספר- מידע על אירוע חריג(אלימות פיזית, בריחה, אלכוהול סמים, התנהגות מינית בלתי מותאמת) יועבר לכל היותר תוך 24 שעות באמצעות טופס דיווח אירוע חריג, ההעברה באחריות מנהלת משפחתון/מחנכת כיתה בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) לתא האישי שלהם בחדר מורים.ב. דיווח יומי- יועבר ע"י מנהלת משפחתון/מחנכת כיתה מידי סוף יום ע"י מדריכה/מורה בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) לתא האישי בחדר המורים.מעגלי תמיכה1. הפרדה בין ייעוץ ופרקטיקה לבין הדרכה ותמיכה רגשית ייעוץ ופרקטיקהא. ישיבת צוות (הנהלת אולפנא ע"י ראש האולפנא; מנהלות משפחתונים ע"י ברוך; שירות לאומי ע"י אודליה; עוסיות ע"י ר"צ טיפולי; מחנכות ע"י מנהל בי"ס/סגנית/יועצת).ב. ייעוץ מעשי (כל צוות משפחתון ע"י ברוך או אודליה בהתאמה לצרכי המשפחתון; בנות שירות לאומי כל אחת ע"י מנהלת המשפחתון שלה; הנהלת הפנימיה ע"י ראש האולפנא; עוסיות על ידי ר"צ טיפולי; מחנכות ע"י מנהל בי"ס/סגנית/יועצת. הדרכה ותמיכה רגשיתא. הדרכה ותמיכה רגשית (פורום כללי ע"י העוסיות שיודרכו ע"י ראש צוות טיפולי; מנהלות משפחתון ע"י עוסיות שיודרכו ע"י פסיכולוגית; בנות שירות לאומי יועבר ע"י עו"ס עטרה בשתי קבוצות( פיצול במדריכות המשפחתונים); מחנכות ע"י פסיכולוגית / צוות כיתות רגשיות; מטפלים ע"י רכזת מטפלים; הנהלה בהקשר לפורום ע"י פסיכולוגית; הנהלת פנימייה ע"י ר"צ טיפולי.ב. הדרכה צוות הנהלה ביחס להעברת הפורום יועבר ע"י אילנה.ביסוס ותמיכה במרחבים חינוכיים-טיפולייםהנחת יסוד: צרכיהן ההתפתחותיים של הנערות המתחנכות באולפנת דולב תובעים התערבויות מערכתיות אינטגרטיביות. בהיותה של האולפנא מורכבת ממרחבים שונים: בי"ס, פנימייה, חדר טיפול (להלן: מרחבים חינוכיים-טיפוליים), חשוב כי תתקיים חשיבה והבנה משותפת של צרכי כל נערה והתערבות מותאמת בכל אחד ממרחבים חינוכיים-טיפוליים אלו.מטרת העל : מתן מענה לצרכיהן ההתפתחותיים של הנערות באולפנא.האמצעים להשגת המטרה הם יצירה, ביסוס ותמיכה של אותם מרחבים חינוכיים-טיפוליים.להלן התערבויות מערכתיות שונות אשר כולן יחד יש בהן בכדי להשיג את המטרה לעיל.פורום מורחבחזון: ביסוס ותמיכה במרחבים החינוכיים-טיפולייםמטרות הפורום1. אפשור יכולת נראות ומשמעות של העבודה הנעשית במרחב האולפנא.2. אפשור מרחב חשיבה והבנה.3. יצירת תקשורת בין צוותים.4. בניית שפה ארגונית רב מקצועית.5. בניית זהות מקצועית אישית והבנת מקצועיות האחר.6. התמקצעות הצוות על ידי הדרכה ולימוד.7. תמיכה והכלת אנשי צוות.8. העצמת הצוות.9. שימוש בישיבת הצוות ככלי להבנת עולמה הפנימי של הנערה.10. כלי להבנת פערים בין אנשי צוות בתחושותיהם ועמדותיהם כלפי נערות.11. אפשור מקום להתבוננות והבנת הבת וצרכיה במטרה להיטיב עמה. מטרות הקבוצה: שימוש בקבוצה ככלי להבנת עולמה הפנימי של הנערה, יצירת מרחב חשיבה והבנה עמוקה ומשותפת של הנערה וצרכיה, יצירת תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית אינטגרטיבית במרחבים השונים.מבנה הקבוצה: קבוצה זו תתקיים אחת לשבועיים למשך שעה וחצי, ותונחה על ידי עובדת סוציאלית (קרי, 6 קבוצות כמספר העו"סיות). בקבוצה ינכחו מחנכת (אחת או שתיים), רכזת משפחתון(אחת או שתיים), מדריכות (שתיים או ארבע), מורות מקצועיות וותיקות רלוונטיות ומטפלים פארא פסיכולוגיים.לכל קבוצה יצטרף איש הנהלה קבוע ויערך פרוטוקול שישלח לכל המשתתפים.תוכן הקבוצה: קבוצה זו תידון בנערה, כפי שיסוכם מראש עם צוות ההנהלה, כאשר על כל אחד מהנוכחים הנוגעים ישירות בנערה לשתף את הקבוצה באינטראקציה שהוא מקיים איתה כמו גם ברגשות שהיא מעוררת בו.תפקיד המנחה-עובדת הסוציאלית:א. אחריות להתרחשותו של תהליך הקשבה וחשיבה משותפת.ב. בעת הצורך, הובלה לבניית תוכנית טיפולית חינוכית.ג. אחריות לרשימת בנות. זאת לאחר התייעצות עם מחנכת ורכזת המשפחתון ובאישור איש צוות ההנהלה.ד. אחריות לקיומו של פרוטוקול (כתיבת הפרוטוקול נעשית על ידי חבר קבוצה ולא על ידי המנחה) העתק הפרוטוקול יוכנס לתיק כללי של קבוצה זו ולתיקה הטיפולי של הנערה הרלוונטית, בנוסף יצולם בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) יוכנס לתא האישי בחדר המוריםתפקיד ההנהלה:א. קביעת סדר הנושאים שיועלו בישיבה, בתיאום עם המנחה לפחות יום קודם לישיבה.ב. שליחת מסרון תזכורת עם נושאי הישיבה לכלל חברי הקבוצה לפחות יום קודם לישיבה.ג. פתיחת הישיבה בהתאם לסיטינג שיקבע בקבוצה- המלצה לאיש צוות בסבב שישתף את כל הקבוצה ב"אירוע משמעותי שקרה לו באולפנה בתקופה האחרונה"(5-10- דקות)ד. תצפית על התהליך, התערבות מועטה רלוונטית למיקוד התהליך.ה. בניית מנגנון פיקוח על נוכחות בקבוצה- כל משתתף חייב להודיע ולקבל אישור על כל היעדרות או יציאה מוקדמת מהישיבה.ו. הצבת הנוכחות בקבוצה כדרישה מהצוות, עדכון ראש אולפנא על כל האירועים החריגים.ז. סיכום הישיבה ואישור סופי של תוכניות ההתערבות.(רצוי להשתדל בסיכום לחבר את החוויה של איש הצוות שפתח או חויות נוספות שקרו בקבוצה)סיכום פורוםתאריך:_____________________________ שם הנערה:__________________________משפחתון:___________________________כיתה:______________________________עו"ס:______________________________1. תיפקוד בפנימייה (כללי, סימפטומים מרכזיים, יצירת קשר, רגשות מרכזיים, רגשות המתעוררים בצוות, כוחות, גבולות, תהליך, התערבויות שעבדו / לא עבדו)2. תיפקוד בביה"ס(כללי, סימפטומים מרכזיים, יצירת קשר, רגשות מרכזיים, רגשות המתעוררים בצוות, כוחות, גבולות, תהליך, התערבויות שעבדו / לא עבדו)3. תיפקוד בחדר טיפול (משתפת פעולה, יצירת קשר, תובנה לקשיים, הגנות, תכנים, התנהגויות מוחצנות / מופנמות)4. תיפקוד בבית (יחס כלפי חופשות, הורים, התנהגות בחופשות, מעורבות הורים, תיפקוד לפני ולאחר יציאה הביתה)5. סיכום (רגשות, מילים, מחשבות שחזרו על עצמן במפגש, תהליכים שחוזרים על עצמם, תגובות מרכזיות של הצוות, פערים בין אנשי הצוות, תהליך מקביל בתוך הקבוצה)6. צרכי הנערה (הבנות של הצוות):7. תירגום מעשי של הצרכים במרחבים הטיפוליים השונים:צוות הנהלה יקר!ראו בנוכחותכם בחדר את הגורם המאפשר התרחשות כל התהליך. נוכחותה של סמכות בתחילת תהליך חשובה ביותר. וכך גם הוגדר לשאר חברי הקבוצה - אזי הידיעה כי אתם נוכחים במפגש ותגיבו לאחר מכן על נוכחות פיזית ואף על רמת שותפות של חברי הקבוצה תסייע בשמירה על הקבוצה ועל עשייה בה.אנו מציעים כי בעיקר תנכחו ותקשיבו תשתתפו אך אפשרו לקבוצה מרחב תימרון בו כל אנשי הקבוצה יוכלו להביע את עצמם. גם אם חבלי הלידה קשים.רצוי להקשיב למילים, לטון, לרגשות העולים מתוך חברי הקבוצה: האם יש דברים שחזרו על עצמם? רגשות? מילים? תהליכים? אמירות?האם יש פערים בין אנשי הצוות?מהן התגובות המרכזיות של הצוות כלפי הבת? לבסוף, האם יש רגש או מחשבה מרכזית שעולה בתוככם מתוך הקבוצה כולה? (תקוה, אשמה, חוסר אונים, כעס, בלבול, קיטוב. מחשבות כגון: "ניסינו הכול מה עוד אפשר", "לא עשינו מספיק" וכו'). שימרו את הרגש או המחשבה אצלכם והביאו אותו להדרכה הקרובהמיקום הפורום:1. חדר ראש אולפנה: עו"ס יו"ר איילת, סגנית חנה, צוות משפחתון דריה, כיתות שגב ליאת2. משחקיה: עו"ס ויו"ר עטרה, יועצת עידית, משפחתון שגב ישן, כיתות הילה ואבי.3. חדר מנהל פנימייה: עו"ס ויו"ר מוריה, מיכל, משפחתונים חדש ושרה ישן, כיתות ששי, גלית4. חדר ר"צ טיפולי: עו"ס ויו"ר ענת, מנהלת תחום טיפול באומנות סופי, משפחתונים אמגר ואביבית, כיתות אורלי ושני.5. חדר מוזיקה: עו"ס ויו"ר עינת, מנהל פנימייה ברוך, משפחתון טאוב , כיתות שרית, נטע, מדריכת מתי"א ענבר6. ספריה: עו"ס לאה, אם בית מרכזית אודליה, משפחתונים ורד ושירן כיתת דביר. קבוצות הדרכה על הנחיה ותצפיתא. קבוצת הדרכה לעו"סיות: מטרת הקבוצה הינה הדרכה על הנחיית הקבוצה לעיל.מבנה הקבוצה: קבוצה זו תתקיים אחת לשבוע, תכלול את כל העו"סיות ותונחה על ידי הפסיכולוגית.תוכן הקבוצה: בכל מפגש תציג עו"סית אחרת את שהתרחש בקבוצה שבהנחייתה.מיקום: חדר עו"סיותב. קבוצת הדרכה להנהלה: מטרת הקבוצה הינה הדרכה על התצפית והתערבויות ממקדות.מבנה הקבוצה: הקבוצה תיפגש אחת לחודש על חשבון ישיבת הנהלה. הקבוצה תכלול את צוות ההנהלה הצופה ותונחה על ידי הפסיכולוגית.תוכן הקבוצה: בכל פעם יציג משתתף אחר מצוות ההנהלה את התצפית שלו, מחשבותיו והתערבויותיו. הללו יסייעו להפיכת עבודת הקבוצה למקצועית יותר.מיקום: משרד ראש אולפנהמפגש העצמת צוות- קבוצה כללית ליצירת מרחבים חינוכיים-טיפולייםמטרות הקבוצה:א. תמיכה במרחבים שנוצרו בכלל ובהתייחס לנערה ספציפית בפרטב. התייעצות עם פורום רחבג. הרחבה הבנה ביחס לעולמה הפנימי של הנערה באמצעות חומר תיאורטי רלוונטימבנה הקבוצה: הקבוצה תיפגש אחת לחודש ותכלול את כל משתתפי קבוצה מספר 1. קבוצה זו תונחה על ידי איש טיפול (עו"ס, ר"צ טיפולי, פסיכולוג, יועצת).תוכן הקבוצה: אחת הקבוצות תציג להתייעצות נערה. באמצעות אקווריום. בתום ההתייעצות יועבר חומר תיאורטי רלוונטי לנערה זו.בחירת הנערה תעשה לאחר פנייה של עו"ס הקבוצה לר"צ טיפולי, אשר בהתייעצות עם נציגי בי"ס ופנימייה בוחרים את הנערה שעליה ידון מפגש העצמה. באחריות ר"צ טיפולי לשתף את הפסיכולוג ביחס לנערה קודם המפגש על מנת שניתן יהיה להציג חומר רלוונטי.השתלמות בית-ספרית / פנימייהנוכחים:צוות בית ספר- מחנכים, יועצת, סגנית, פסיכולוגיתצוות טיפולי- עובדות סוציאליותצוות פנימייה- מנהלות משפחתוןמטרה: הדרכה סביב נושאים רלוונטים לכל מרחב בנפרד: תיאוריה + יישוםמבנה המפגש: אחת לחודש ייפגשו כל אנשי מרחבים אלו בנפרד. תוכנם של מפגשים אלו באחריות ראשי הצוותים (בי"ס, פנימייה, צוות טיפולי). הדרכת הורים/זוגיותמטרות המפגש:א. טיפול בהורות, בדינאמיקה המתרחשת במרחב בין הרכזת / הזוג לבין הנערהב. תמיכה רגשיתג. התפתחות מקצועיתמבנה המפגש: המפגש ייערך אחת לשבועיים יכלול את שני בני הזוג ויונחה על ידי עו"ס.תוכן המפגש: במפגש יעלו בני הזוג דילמות סביב דינמיקות במתרחשות בינן לבין נערה ספציפית. כאשר המנחה תשתמש בהתערבויות שונות (שיקוף, הידהוד, פירוש) על מנת לסייע להם לראות את מקומם בדינמיקה, את מקומה של הנערה ואת צרכיה כמו גם את מחשבותיהם וכיוון ההתערבות המתאים להם ומתוך כך לפעול איתה.מיקום: חדרי העו"ס.זמן: יתואם בנפרד עדיפות לשעות אחה"צ. צוות התערבות בשעת חירום – אולפנא צוות מטה – מזכירות יו"ר המטה : חנה בהלולמ"מ המטה : ברוך בן משהמנהל האולפנא : ביטון אילןרכז הביטחון : דביר חניאפסיכולוג : אילנה כרמל צוות רפואהצוות ביטחוןצוות חינוךצוות מידערכזיפעת פלחפרידמן יהושעחנה בהלולחיה זהרמ"מענת יצחקי אסתר נתניהוחברי צוות אטלן מישלביטון אילן הודיה שפרהילה חניה חניה הילה צוות דוברותצוות רווחה קהילהצוות לוגיסטיקה וקשר העמותהרכזענת יצחקיד"ר מיכל חפץאריה אדלרמ"מביטון אילןעטרה רוזנבאוםזאבי חפץחברי צוות איילת חריבחדווה קופלד

 
 
סקרים
פינת זה"ב
כתבות ופרסומים
מרחבי כיתות
תחומי דעת
הודעות
תוכנית חברתית
לזכרם
דמות מופת
אקטואליה
למידה בשעת חירום