יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהל פרסים יצירת קשר
המתן. בטעינה...

מעגלי תמיכה- פורומים אולפנת דולב נוהל העברת מידע -א. אירועים חריגים פנימייה ובית ספר- מידע על אירוע חריג (אלימות פיזית, בריחה, אלכוהול סמים, התנהגות מינית בלתי מותאמת) יועבר לכל היותר תוך 24 שעות באמצעות טופס דיווח אירוע חריג, ההעברה באחריות מנהלת משפחתון/מחנכת כיתה בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) לתא האישי שלהם בחדר מורים.ב. דיווח יומי- יועבר ע"י מנהלת משפחתון/מחנכת כיתה מידי סוף יום ע"י מדריכה/מורה בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) לתא האישי בחדר המורים.מעגלי תמיכה1. הפרדה בין ייעוץ ופרקטיקה לבין הדרכה ותמיכה רגשית ייעוץ ופרקטיקהא. ישיבת צוות (הנהלת אולפנא ע"י ראש האולפנא; מנהלות משפחתונים ע"י ברוך; שירות לאומי ע"י אודליה; עוסיות ע"י ר"צ טיפולי; מחנכות ע"י מנהל בי"ס/סגנית/יועצת).ב. ייעוץ מעשי (כל צוות משפחתון ע"י ברוך או אודליה בהתאמה לצרכי המשפחתון; בנות שירות לאומי כל אחת ע"י מנהלת המשפחתון שלה; הנהלת הפנימיה ע"י ראש האולפנא; עוסיות על ידי ר"צ טיפולי; מחנכות ע"י מנהל בי"ס/סגנית/יועצת. הדרכה ותמיכה רגשיתא. הדרכה ותמיכה רגשית (פורום כללי ע"י העוסיות שיודרכו ע"י ראש צוות טיפולי; מנהלות משפחתון ע"י עוסיות שיודרכו ע"י פסיכולוגית; בנות שירות לאומי יועבר ע"י עו"ס עטרה בשתי קבוצות( פיצול במדריכות המשפחתונים); מחנכות ע"י פסיכולוגית / צוות כיתות רגשיות; מטפלים ע"י רכזת מטפלים; הנהלה בהקשר לפורום ע"י פסיכולוגית; הנהלת פנימייה ע"י ר"צ טיפולי.ב. הדרכה צוות הנהלה ביחס להעברת הפורום יועבר ע"י אילנה.ביסוס ותמיכה במרחבים חינוכיים-טיפולייםהנחת יסוד: צרכיהן ההתפתחותיים של הנערות המתחנכות באולפנת דולב תובעים התערבויות מערכתיות אינטגרטיביות. בהיותה של האולפנא מורכבת ממרחבים שונים: בי"ס, פנימייה, חדר טיפול (להלן: מרחבים חינוכיים-טיפוליים), חשוב כי תתקיים חשיבה והבנה משותפת של צרכי כל נערה והתערבות מותאמת בכל אחד ממרחבים חינוכיים-טיפוליים אלו.מטרת העל : מתן מענה לצרכיהן ההתפתחותיים של הנערות באולפנא.האמצעים להשגת המטרה הם יצירה, ביסוס ותמיכה של אותם מרחבים חינוכיים-טיפוליים.להלן התערבויות מערכתיות שונות אשר כולן יחד יש בהן בכדי להשיג את המטרה לעיל.פורום מורחבחזון: ביסוס ותמיכה במרחבים החינוכיים-טיפולייםמטרות הפורום1. אפשור יכולת נראות ומשמעות של העבודה הנעשית במרחב האולפנא.2. אפשור מרחב חשיבה והבנה.3. יצירת תקשורת בין צוותים.4. בניית שפה ארגונית רב מקצועית.5. בניית זהות מקצועית אישית והבנת מקצועיות האחר.6. התמקצעות הצוות על ידי הדרכה ולימוד.7. תמיכה והכלת אנשי צוות.8. העצמת הצוות.9. שימוש בישיבת הצוות ככלי להבנת עולמה הפנימי של הנערה.10. כלי להבנת פערים בין אנשי צוות בתחושותיהם ועמדותיהם כלפי נערות.11. אפשור מקום להתבוננות והבנת הבת וצרכיה במטרה להיטיב עמה. מטרות הקבוצה: שימוש בקבוצה ככלי להבנת עולמה הפנימי של הנערה, יצירת מרחב חשיבה והבנה עמוקה ומשותפת של הנערה וצרכיה, יצירת תוכנית התערבות חינוכית-טיפולית אינטגרטיבית במרחבים השונים.מבנה הקבוצה: קבוצה זו תתקיים אחת לשבועיים למשך שעה וחצי, ותונחה על ידי עובדת סוציאלית (קרי, 6 קבוצות כמספר העו"סיות). בקבוצה ינכחו מחנכת (אחת או שתיים), רכזת משפחתון(אחת או שתיים), מדריכות (שתיים או ארבע), מורות מקצועיות וותיקות רלוונטיות ומטפלים פארא פסיכולוגיים.לכל קבוצה יצטרף איש הנהלה קבוע ויערך פרוטוקול שישלח לכל המשתתפים.תוכן הקבוצה: קבוצה זו תידון בנערה, כפי שיסוכם מראש עם צוות ההנהלה, כאשר על כל אחד מהנוכחים הנוגעים ישירות בנערה לשתף את הקבוצה באינטראקציה שהוא מקיים איתה כמו גם ברגשות שהיא מעוררת בו.תפקיד המנחה-עובדת הסוציאלית:א. אחריות להתרחשותו של תהליך הקשבה וחשיבה משותפת.ב. בעת הצורך, הובלה לבניית תוכנית טיפולית חינוכית.ג. אחריות לרשימת בנות. זאת לאחר התייעצות עם מחנכת ורכזת המשפחתון ובאישור איש צוות ההנהלה.ד. אחריות לקיומו של פרוטוקול (כתיבת הפרוטוקול נעשית על ידי חבר קבוצה ולא על ידי המנחה) העתק הפרוטוקול יוכנס לתיק כללי של קבוצה זו ולתיקה הטיפולי של הנערה הרלוונטית, בנוסף יצולם בשלושה עותקים (מנהל פנימייה, יועצת בית ספר, ראש צוות טיפולי) יוכנס לתא האישי בחדר המוריםתפקיד ההנהלה:א. קביעת סדר הנושאים שיועלו בישיבה, בתיאום עם המנחה לפחות יום קודם לישיבה.ב. שליחת מסרון תזכורת עם נושאי הישיבה לכלל חברי הקבוצה לפחות יום קודם לישיבה.ג. פתיחת הישיבה בהתאם לסיטינג שיקבע בקבוצה- המלצה לאיש צוות בסבב שישתף את כל הקבוצה ב"אירוע משמעותי שקרה לו באולפנה בתקופה האחרונה"(5-10- דקות)ד. תצפית על התהליך, התערבות מועטה רלוונטית למיקוד התהליך.ה. בניית מנגנון פיקוח על נוכחות בקבוצה- כל משתתף חייב להודיע ולקבל אישור על כל היעדרות או יציאה מוקדמת מהישיבה.ו. הצבת הנוכחות בקבוצה כדרישה מהצוות, עדכון ראש אולפנא על כל האירועים החריגים.ז. סיכום הישיבה ואישור סופי של תוכניות ההתערבות.(רצוי להשתדל בסיכום לחבר את החוויה של איש הצוות שפתח או חויות נוספות שקרו בקבוצה)סיכום פורוםתאריך:_____________________________ שם הנערה:__________________________משפחתון:___________________________כיתה:______________________________עו"ס:______________________________1. תיפקוד בפנימייה (כללי, סימפטומים מרכזיים, יצירת קשר, רגשות מרכזיים, רגשות המתעוררים בצוות, כוחות, גבולות, תהליך, התערבויות שעבדו / לא עבדו)2. תיפקוד בביה"ס(כללי, סימפטומים מרכזיים, יצירת קשר, רגשות מרכזיים, רגשות המתעוררים בצוות, כוחות, גבולות, תהליך, התערבויות שעבדו / לא עבדו)3. תיפקוד בחדר טיפול (משתפת פעולה, יצירת קשר, תובנה לקשיים, הגנות, תכנים, התנהגויות מוחצנות / מופנמות)4. תיפקוד בבית (יחס כלפי חופשות, הורים, התנהגות בחופשות, מעורבות הורים, תיפקוד לפני ולאחר יציאה הביתה)5. סיכום (רגשות, מילים, מחשבות שחזרו על עצמן במפגש, תהליכים שחוזרים על עצמם, תגובות מרכזיות של הצוות, פערים בין אנשי הצוות, תהליך מקביל בתוך הקבוצה)6. צרכי הנערה (הבנות של הצוות):7. תירגום מעשי של הצרכים במרחבים הטיפוליים השונים:צוות הנהלה יקר!ראו בנוכחותכם בחדר את הגורם המאפשר התרחשות כל התהליך. נוכחותה של סמכות בתחילת תהליך חשובה ביותר. וכך גם הוגדר לשאר חברי הקבוצה - אזי הידיעה כי אתם נוכחים במפגש ותגיבו לאחר מכן על נוכחות פיזית ואף על רמת שותפות של חברי הקבוצה תסייע בשמירה על הקבוצה ועל עשייה בה.אנו מציעים כי בעיקר תנכחו ותקשיבו תשתתפו אך אפשרו לקבוצה מרחב תימרון בו כל אנשי הקבוצה יוכלו להביע את עצמם. גם אם חבלי הלידה קשים.רצוי להקשיב למילים, לטון, לרגשות העולים מתוך חברי הקבוצה: האם יש דברים שחזרו על עצמם? רגשות? מילים? תהליכים? אמירות?האם יש פערים בין אנשי הצוות?מהן התגובות המרכזיות של הצוות כלפי הבת? לבסוף, האם יש רגש או מחשבה מרכזית שעולה בתוככם מתוך הקבוצה כולה? (תקוה, אשמה, חוסר אונים, כעס, בלבול, קיטוב. מחשבות כגון: "ניסינו הכול מה עוד אפשר", "לא עשינו מספיק" וכו'). שימרו את הרגש או המחשבה אצלכם והביאו אותו להדרכה הקרובהמיקום הפורום:1. חדר ראש אולפנה: עו"ס יו"ר איילת, סגנית חנה, צוות משפחתון דריה, כיתות שגב ליאת2. משחקיה: עו"ס ויו"ר עטרה, יועצת עידית, משפחתון שגב ישן, כיתות הילה ואבי.3. חדר מנהל פנימייה: עו"ס ויו"ר מוריה, מיכל, משפחתונים חדש ושרה ישן, כיתות ששי, גלית4. חדר ר"צ טיפולי: עו"ס ויו"ר ענת, מנהלת תחום טיפול באומנות סופי, משפחתונים אמגר ואביבית, כיתות אורלי ושני.5. חדר מוזיקה: עו"ס ויו"ר עינת, מנהל פנימייה ברוך, משפחתון טאוב , כיתות שרית, נטע, מדריכת מתי"א ענבר6. ספריה: עו"ס לאה, אם בית מרכזית אודליה, משפחתונים ורד ושירן כיתת דביר. קבוצות הדרכה על הנחיה ותצפיתא. קבוצת הדרכה לעו"סיות: מטרת הקבוצה הינה הדרכה על הנחיית הקבוצה לעיל.מבנה הקבוצה: קבוצה זו תתקיים אחת לשבוע, תכלול את כל העו"סיות ותונחה על ידי הפסיכולוגית.תוכן הקבוצה: בכל מפגש תציג עו"סית אחרת את שהתרחש בקבוצה שבהנחייתה.מיקום: חדר עו"סיותב. קבוצת הדרכה להנהלה: מטרת הקבוצה הינה הדרכה על התצפית והתערבויות ממקדות.מבנה הקבוצה: הקבוצה תיפגש אחת לחודש על חשבון ישיבת הנהלה. הקבוצה תכלול את צוות ההנהלה הצופה ותונחה על ידי הפסיכולוגית.תוכן הקבוצה: בכל פעם יציג משתתף אחר מצוות ההנהלה את התצפית שלו, מחשבותיו והתערבויותיו. הללו יסייעו להפיכת עבודת הקבוצה למקצועית יותר.מיקום: משרד ראש אולפנהמפגש העצמת צוות- קבוצה כללית ליצירת מרחבים חינוכיים-טיפולייםמטרות הקבוצה:א. תמיכה במרחבים שנוצרו בכלל ובהתייחס לנערה ספציפית בפרטב. התייעצות עם פורום רחבג. הרחבה הבנה ביחס לעולמה הפנימי של הנערה באמצעות חומר תיאורטי רלוונטימבנה הקבוצה: הקבוצה תיפגש אחת לחודש ותכלול את כל משתתפי קבוצה מספר 1. קבוצה זו תונחה על ידי איש טיפול (עו"ס, ר"צ טיפולי, פסיכולוג, יועצת).תוכן הקבוצה: אחת הקבוצות תציג להתייעצות נערה. באמצעות אקווריום. בתום ההתייעצות יועבר חומר תיאורטי רלוונטי לנערה זו.בחירת הנערה תעשה לאחר פנייה של עו"ס הקבוצה לר"צ טיפולי, אשר בהתייעצות עם נציגי בי"ס ופנימייה בוחרים את הנערה שעליה ידון מפגש העצמה. באחריות ר"צ טיפולי לשתף את הפסיכולוג ביחס לנערה קודם המפגש על מנת שניתן יהיה להציג חומר רלוונטי.השתלמות בית-ספרית / פנימייהנוכחים:צוות בית ספר- מחנכים, יועצת, סגנית, פסיכולוגיתצוות טיפולי- עובדות סוציאליותצוות פנימייה- מנהלות משפחתוןמטרה: הדרכה סביב נושאים רלוונטים לכל מרחב בנפרד: תיאוריה + יישוםמבנה המפגש: אחת לחודש ייפגשו כל אנשי מרחבים אלו בנפרד. תוכנם של מפגשים אלו באחריות ראשי הצוותים (בי"ס, פנימייה, צוות טיפולי). הדרכת הורים/זוגיותמטרות המפגש:א. טיפול בהורות, בדינאמיקה המתרחשת במרחב בין הרכזת / הזוג לבין הנערהב. תמיכה רגשיתג. התפתחות מקצועיתמבנה המפגש: המפגש ייערך אחת לשבועיים יכלול את שני בני הזוג ויונחה על ידי עו"ס.תוכן המפגש: במפגש יעלו בני הזוג דילמות סביב דינמיקות במתרחשות בינן לבין נערה ספציפית. כאשר המנחה תשתמש בהתערבויות שונות (שיקוף, הידהוד, פירוש) על מנת לסייע להם לראות את מקומם בדינמיקה, את מקומה של הנערה ואת צרכיה כמו גם את מחשבותיהם וכיוון ההתערבות המתאים להם ומתוך כך לפעול איתה.

 
 
סקרים
פינת זה"ב
כתבות ופרסומים
מרחבי כיתות
תחומי דעת
הודעות
תוכנית חברתית
לזכרם
דמות מופת
אקטואליה
למידה בשעת חירום